Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


May 25, 2020

Genom att försöka förstå framtiden kan företag och organisationer bli bättre på att hantera omställning och nya utmaningar. Men går det att förutspå framtiden och i så fall hur?

Hur bor, reser och jobbar vi om tio år? Att försöka förstå det kan hjälpa företag, organisationer och samhället att hantera omställningar och nya utmaningar bättre.

Men är det värt att försöka förstå vad som kan hända runt hörnet, när det till exempel kan dyka upp ett virus som ändrar alla förutsättningar? Och vilka metoder finns det för att göra framtidsanalyser?

Lyssna till ett samtal mellan Nicklas Bergman, serieentreprenör, riskkapitalist och futurist och Anne Lidgard, som leder Vinnovas insatser för innovation i små och medelstora företag.

Vi hör också Paulina Modlitba Söderlund, konsult inom innovation och affärsutveckling, som berättar om de råd hon ger till företag som vill förbereda sig för framtiden.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.