Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Sep 12, 2023

Hur kan myndigheter utveckla regler och styrmedel så att de stimulerar i stället för att hindra innovation? Flera av världens mest innovativa länder satsar på en offentlig förvaltning som stimulerar försök och experiment. Hänger Sverige med i utvecklingen?

Lyssna på ett samtal mellan Karin Lönnheden,...