Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Apr 21, 2020

I kristider blir behovet att ställa om till en omvärld i snabb förändring extra påtagligt. Hur kan individer och organisationer se på förändring och göra det till en möjlighet?

 

Samhället förändras i allt snabbare takt även när det inte är kris, till följd av bland annat digitalisering och...