Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Oct 10, 2023

Rysslands invasion av Ukraina har fört säkerhet högt upp på agendan. Samtidigt utmanas globaliseringen. Vilka spelregler gäller i ett nytt säkerhetspolitiskt läge? Hur kan innovation bidra till ett säkert samhälle? 

Lyssna på ett samtal mellan Björn Fägersten, forskare vid Utrikespolitiska institutet, Annika...