Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Sep 2, 2020

I detta avsnitt samtalar ekonomen Klas Eklund och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson om hur vi kan ställa om mot hållbar utveckling när ekonomin återstartas.  

 Mycket fokus ligger just nu på akuta krisåtgärder, men samtidigt behövs långsiktiga satsningar för framtiden. Hur kan vi ställa om mot hållbar...