Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Jun 19, 2022

Hur kan organisationer bli bättre på innovation som gör skillnad så att det inte blir projekt som rinner ut i sanden? Hur skapas en kultur som främjar nyskapande? Vilket ledarskap behövs? Och hur får man till samarbeten mellan organisationer?

Lyssna på ett samtal mellan Micco Grönholm, innovations-...