Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Oct 23, 2019

Hör hela intervjun med Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan. I avsnitt 7 om missions hörs ett utdrag ur denna intervju.


Oct 23, 2019

Hela samhället behöver mobiliseras för att möta utmaningar som fattigdom, klimatförändringar och ojämlikheter i hälsa. Just nu testas ett missionsinriktat angreppssätt både i Sverige och EU för att skapa en sådan mobilisering.

Om det pratar Stina Billinger, statssekreterare hos Ibrahim Baylan, Allan...