Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Dec 14, 2021

Covidvaccinen har kunnat tas fram genom att hälsodata samlats in om människor. Vilka andra nyttor finns med att du delar med dig av dina personliga data? Och hur kan data göras tillgänglig för innovation på ett säkert sätt?

Hör ett samtal med Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier och Erik Borälv,...


Nov 18, 2021

För att nå klimatmålen för transportsektorn räcker det inte med tekniska lösningar som elektrifiering och förnybara bränslen. Vi behöver också förändra våra beteenden för att resandet ska bli hållbart. Hur ska det gå till?

Hör ett samtal mellan Maria Stenström, ansvarig för beteende- och...


Oct 12, 2021

I detta avsnitt av podden Innovation blickar tre klartänkta spanare in i framtiden - för att ge en bild av vart vi är på väg. 

Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm: spanar om sifferdjur.

Ylva Strander, Vinnova: om hur parallella verkligheter kommer att prägla våra liv. 

Emma...


Sep 27, 2021

Horisont Europa är världens största forskningsprogram med en budget på 95miljarder euro under 2021-2027. Hur kan det stärka Europas och Sveriges konkurrenskraft och bidra till att lösa vår tids samhällsutmaningar? Vad har företag, universitet och andra för nytta av att vara med?

Lyssna på ett samtal...


Jun 28, 2021

Under pandemin har många företag och andra organisationer snabbt fått ställa om när förutsättningarna förändrats och flera innovationer har drivits fram i krisens spår. Hur kan en kris användas som en möjlighet för att utveckla och skapa nytt?

 Lyssna på ett samtal mellan Beatrice Reichel, Totalförsvarets...