Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovation


Oct 12, 2021

I detta avsnitt av podden Innovation blickar tre klartänkta spanare in i framtiden - för att ge en bild av vart vi är på väg. 

Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm: spanar om sifferdjur.

Ylva Strander, Vinnova: om hur parallella verkligheter kommer att prägla våra liv. 

Emma Engström, forskare på Institutet för framtidsstudier: om hur förändringar sker så snabbt att det finns en risk att vi låter tekniken ta ledningen.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.