Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Sep 12, 2023

Hur kan myndigheter utveckla regler och styrmedel så att de stimulerar i stället för att hindra innovation? Flera av världens mest innovativa länder satsar på en offentlig förvaltning som stimulerar försök och experiment. Hänger Sverige med i utvecklingen?

Lyssna på ett samtal mellan Karin Lönnheden,...


Jun 19, 2023

Det råder AI-yra. Orsaken är att AI ÄR samhällsförändrande. AI kan bli ett multiverktyg som gör oss mer kompetenta och innovativa och hjälper oss att lösa stora utmaningar. Men hur ligger Sverige till? Och vilka färdigheter och kompetenser kommer att efterfrågas i AI-samhället?
Lyssna på ett samtal mellan...


May 8, 2023

Tunga fordon står för en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp. Men elektrifiering, digitalisering och artificiell intelligens kan revolutionera framtidens godstransporter. Hur kan omställningen snabbas på?

Lyssna på ett samtal mellan Per Olof Arnäs, logistikstrateg på Einride, och Sofia Wieselfors,...


Mar 28, 2023

Vad behöver ledande aktörer i innovationssystemet göra för att Sverige ska lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle? Hur får vi till de språng som krävs? Och hur ser samhället ut när vi lyckats?

Lyssna på ett samtal mellan Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas och Lisen...


Feb 27, 2023

Digitalkameran blev dödsstöten för filmtillverkaren Kodak och de smarta telefonerna satte punkt för Nokias framgångssaga. Varför lyckas vissa företag utveckla banbrytande lösningar för framtiden medan andra missar tåget? Hur kan företag bli bättre på radikal innovation?

Lyssna på ett samtal med Mattias...