Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Mar 28, 2023

Vad behöver ledande aktörer i innovationssystemet göra för att Sverige ska lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle? Hur får vi till de språng som krävs? Och hur ser samhället ut när vi lyckats?

Lyssna på ett samtal mellan Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas och Lisen...