Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Apr 21, 2020

I kristider blir behovet att ställa om till en omvärld i snabb förändring extra påtagligt. Hur kan individer och organisationer se på förändring och göra det till en möjlighet?

 

Samhället förändras i allt snabbare takt även när det inte är kris, till följd av bland annat digitalisering och artificiell intelligens. Hur kan individer, företag, myndigheter och andra organisationer rusta för att snabbt ställa om när behov och efterfrågan snabbt skiftar?

 

Lyssna till ett samtal mellan Joakim Jardenberg VD för AI centret Get AI och Erik Borälv, som arbetar med digitalisering och öppen innovation på Vinnova, om hur individer och organisationer kan se på förändring och göra det till en möjlighet.

 

Vi möter också Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet högskola, som berättar om hur det gick till när den verksamhet hon leder på kort tid kunde erbjuda kabinpersonal på SAS att utbilda sig vårdarbetare.    

 

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.