Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Jan 17, 2020

”Det finns ett stort tryck och en vilja att ställa om nu, från alla håll. Och alla ser att det också är bra affärsmässigt.”

Hör ett längre samtal med Niklas Wahlberg, ansvarig för systemlösningar och partnerskap på Volvo Group, om hur Volvo ser på sin roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.