Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Nov 29, 2022

Vilka är framgångsfaktorerna bakom starka regionala innovationsmiljöer som ger investeringar, utveckling och nya jobb? Vad betyder geografin och hur ser förutsättningarna ut i olika delar av landet?  Hur kan regioner specialisera sig på ett smart sätt? Lyssna på ett samtal mellan Anders Olsson, strateg i Region...


Nov 1, 2022

Vill du leva ett friskare och längre liv? Biohacking är konsten att maximera vår potential: kropp, hjärna och prestation. Med hjälp av livsstilsförändringar, piller och teknik. Om 20 år kan det finnas läkemedel som gör dig ung på nytt.

Lyssna på ett samtal mellan Martina Johansson, ingenjör och doktorand...