Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Dec 11, 2019

”Vi är en del av problemet idag, men vi vill vara en del av lösningen imorgon.”

Sverige ska bli världens första fossilfria land, men vad krävs för att nå dit? I detta poddavsnitt fokuserar vi på tre gröna omställningar av branscher och områden som idag står för stora utsläpp.

Stål utan...