Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Jan 23, 2020

”Målet med Hybrit är att ersätta kol med vätgas. Då blir vi av med beroendet av kolet och kan lösa grundproblemet.”

Hör ett längre samtal med Martin Pei, styrelseordförande för Hybrit och teknikchef på SSAB, om stål, samhällets viktigaste industriellt framställda material.  Samtidigt är...


Jan 20, 2020

”Bara fantasin sätter begränsningar för hur framtidens batterier ser ut och används.”

Hör ett längre samtal med Kristina Edström, forskare i oorganisk kemi Uppsala universitet och koordinator för EU-projektet BATTERY 2030+, om nödvändigheten av att satsa på utvecklingen av hållbara, säkra och...


Jan 17, 2020

”Det finns ett stort tryck och en vilja att ställa om nu, från alla håll. Och alla ser att det också är bra affärsmässigt.”

Hör ett längre samtal med Niklas Wahlberg, ansvarig för systemlösningar och partnerskap på Volvo Group, om hur Volvo ser på sin roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige....