Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Apr 25, 2024

USA ligger i fronten inom nästan alla områden som handlar om forskning och innovation. Landet leder utvecklingen av artificiell intelligens och andra banbrytande teknologier. Vad ligger bakom framgångarna? Hur kan Sverige dra nytta av samarbeten med USA?

Lyssna på ett samtal mellan Jenny Nordlöw, Wallenberg Office,...