Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Jun 28, 2021

Under pandemin har många företag och andra organisationer snabbt fått ställa om när förutsättningarna förändrats och flera innovationer har drivits fram i krisens spår. Hur kan en kris användas som en möjlighet för att utveckla och skapa nytt?

 Lyssna på ett samtal mellan Beatrice Reichel, Totalförsvarets...