Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Dec 19, 2023

Hur har dagens forskning inom rymd, kvantteknik och syntetisk biologi påverkat våra liv om tio år?  Har vi löst våra stora samhällsutmaningar år 2033?

Lyssna på tre spanare – och experter inom sina områden: Christer Fuglesang, KTH, rymd, Ebba Carbonnier, Quantum Life Science center och Swelife, kvant och...