Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Mar 8, 2021

Framtidens städer kan bli grönare, tystare och mer mänskliga. Vad vill vi med morgondagens stad och vem ska få vara med och bestämma?

Länge har bilen varit en självklar utgångspunkt för städers utformning, men vi befinner oss i ett skifte där de gamla normerna utmanas. Hur gör vi för att skapa en...