Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

May 8, 2023

Tunga fordon står för en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp. Men elektrifiering, digitalisering och artificiell intelligens kan revolutionera framtidens godstransporter. Hur kan omställningen snabbas på?

Lyssna på ett samtal mellan Per Olof Arnäs, logistikstrateg på Einride, och Sofia Wieselfors,...