Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Oct 23, 2019

Hela samhället behöver mobiliseras för att möta utmaningar som fattigdom, klimatförändringar och ojämlikheter i hälsa. Just nu testas ett missionsinriktat angreppssätt både i Sverige och EU för att skapa en sådan mobilisering.

Om det pratar Stina Billinger, statssekreterare hos Ibrahim Baylan, Allan Larsson, EU-kommissionens Mission Board för klimatneutrala och smarta städer, Marie Gidlund, Sweden Food Arena och Andrea Råsberg, Vinnova.