Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Nov 20, 2023

Flygets klimatutsläpp ökar globalt och pressen är stor på flygbranschen att ställa om till att bli hållbar. Nya teknologier som eldrift och bränsleceller kan revolutionera flyget i framtiden, men det tar lång tid och utmaningarna är stora. Hur ska ekvationen lösas?

Lyssna på ett samtal mellan Svjetlana Stekovic, forskare inom flygteknik vid Linköpings universitet, och Johan Rignér, Vinnova.

Vi möter också Robert Lundberg på GKN Aerospace Sverige.

Samtalet leds av Daniel Holmberg.