Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Sep 12, 2023

Hur kan myndigheter utveckla regler och styrmedel så att de stimulerar i stället för att hindra innovation? Flera av världens mest innovativa länder satsar på en offentlig förvaltning som stimulerar försök och experiment. Hänger Sverige med i utvecklingen?

Lyssna på ett samtal mellan Karin Lönnheden, vikarierande generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten, och Jakob Hellman, Vinnova. Vi möter också Erlend Andreas Gjære, vd för Secure Practice.

Samtalet leds av Daniel Holmberg.