Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovation


Sep 11, 2019

Modig politik, innovation på systemnivå och nya affärsmodeller krävs för att vi ska kunna ställa om till ett klimatsmart samhälle. Hur får vi till omställningen? Kan Sverige visa vägen genom att på allvar tackla de utmaningar vi står inför? Lyssna på Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef Billerud Korsnäs, samhällsdebattören Anders Wijkman och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson i ett avsnitt om hur vi kan bromsa klimatförändringarna.