Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovation


Feb 18, 2019

Vad krävs för att kunna leva upp till de globala mål som världens ledare enades om för drygt tre år sedan? Vilken roll kan och ska Sverige spela? Lyssna på Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson, Sylvia Schwaag Serger, professor i forskningspolitik och Per Olsson, forskare på Stockholm Resilience Centre i ett samtal om den transformation som måste till om vi ska lyckas skapa en hållbar värld. I ett reportage berättar Albert Edman från Umeå kommun och forskaren Olga Kordas om hur städer omvandlas för att möta framtidens behov.