Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovation


Apr 11, 2022

Vi befinner oss i en digital revolution som påverkar hela samhället i grunden. Hur kan det snabba på den gröna omställningen? Och vad behöver Sverige göra för att ligga i framkant när andra länder nu storsatsar på digitalisering? Lyssna på ett samtal mellan Staffan Truvé, forskningschef på Recorded Future, och Cecilia Sjöberg, chef för Industriell utveckling på Vinnova.

Vi hör också Peter Burman, ansvarig för gruvautomation på Boliden.

Samtalet leds av Daniel Holmberg, Vinnova.