Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Mar 8, 2021

Framtidens städer kan bli grönare, tystare och mer mänskliga. Vad vill vi med morgondagens stad och vem ska få vara med och bestämma?

Länge har bilen varit en självklar utgångspunkt för städers utformning, men vi befinner oss i ett skifte där de gamla normerna utmanas. Hur gör vi för att skapa en människovänligare stad med plats för alla?

Lyssna på ett samtal mellan Linda Kummel, planeringsarkitekt och enhetschef för ARkDes Think Tank och Annika Bergendahl och Filip Kjellgren som arbetar med samhällsbyggnad och mobilitet på Vinnova.

Vi hör också Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån och Mark Isitt, arkitekturkritiker, författare och journalist.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova