Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Dec 7, 2020

Det är fortfarande i hög grad män som styr vilka innovationer som utvecklas. Hur kan ökad jämställdhet främja utvecklingen av morgondagens lösningar?

Hur vi ser på vilka som är innovatörer och vem innovationer är till för påverkar vilka lösningar som tas fram. Vad kan samhället vinna på att inkludera fler att vara med och driva utvecklingen?

Hör ett samtal mellan Katrine Marçal, journalist och författare, Erik Ringertz, vd för it-företaget Netlight och Sophia Ivarsson, Vinnova.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.