Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Oct 20, 2020

Genom ny teknik kan vården anpassas efter din unika genetiska profil, något som ökar chansen att få rätt diagnos och behandling i tid. Hur drar vi nytta av framstegen?

Ett samtal om precisionsmedicin mellan Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet, Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och Anders Brinne, Vinnova.

Vi möter också Maja Ödmann, mamma till Roy som har en ovanlig muskelsjukdom, och Anna Lindstrand, docent i klinisk genetik.  

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.