Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Nov 29, 2018

Utvecklingen inom artificiell intelligens har potential att leda till genomgripande förändringar i våra liv, i arbetslivet och för hela samhället. Vad krävs för att AI ska bidra till det samhälle vi önskar? Vilka kunskaper behöver vi? Lyssna på Judith Wolst, digital strateg, Staffan Truvé, forskningschef på Recorded Future och Erik Borälv, Vinnova. Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova. Luka Crnokovic-Friis och Kye Andersson på företaget Peltarion berättar om hur AI kan förhindra svält.