Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Jun 10, 2024

Neurodesign är kunskap om hur vår hjärna reagerar på de miljöer vi vistas i. Det handlar om hur miljöer kan designas för att tillgodose behov av gemenskap, fysisk aktivitet, återhämtning, kreativitet och fokus. Hur kan det bidra till att skapa hållbar tillväxt? Och hur kan neurodesign kopplas till ny teknik?