Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Nov 29, 2022

Vilka är framgångsfaktorerna bakom starka regionala innovationsmiljöer som ger investeringar, utveckling och nya jobb? Vad betyder geografin och hur ser förutsättningarna ut i olika delar av landet?  Hur kan regioner specialisera sig på ett smart sätt? Lyssna på ett samtal mellan Anders Olsson, strateg i Region...


Nov 1, 2022

Vill du leva ett friskare och längre liv? Biohacking är konsten att maximera vår potential: kropp, hjärna och prestation. Med hjälp av livsstilsförändringar, piller och teknik. Om 20 år kan det finnas läkemedel som gör dig ung på nytt.

Lyssna på ett samtal mellan Martina Johansson, ingenjör och doktorand...


Sep 26, 2022

Ekonomin går mot sämre tider och prognoser pekar mot att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Hur påverkar det innovationsklimatet? Vad händer med den gröna omställningen? Vad kan göras för att möta utmaningarna?

Lyssna på samtal mellan Sylvia Schwaag Serger, professor vid ekonomisk-historiska institutionen...


Aug 15, 2022

Vad innebär ny teknologi, digitalisering och andra samhällsförändringar för demokratins utveckling? Hur skapar vi öppna mötesplatser som tar vara på människors engagemang? Hur kan innovation utveckla demokratin?

Lyssna på Carl Heath RISE, Marcin de Kaminski, Civil Rights Defenders och Ylva Strander, Vinnova...


Jun 19, 2022

Hur kan organisationer bli bättre på innovation som gör skillnad så att det inte blir projekt som rinner ut i sanden? Hur skapas en kultur som främjar nyskapande? Vilket ledarskap behövs? Och hur får man till samarbeten mellan organisationer?

Lyssna på ett samtal mellan Micco Grönholm, innovations-...