Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Dec 11, 2019

”Vi är en del av problemet idag, men vi vill vara en del av lösningen imorgon.”

Sverige ska bli världens första fossilfria land, men vad krävs för att nå dit? I detta poddavsnitt fokuserar vi på tre gröna omställningar av branscher och områden som idag står för stora utsläpp.

Stål utan...


Oct 23, 2019

Hör hela intervjun med Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan. I avsnitt 7 om missions hörs ett utdrag ur denna intervju.


Oct 23, 2019

Hela samhället behöver mobiliseras för att möta utmaningar som fattigdom, klimatförändringar och ojämlikheter i hälsa. Just nu testas ett missionsinriktat angreppssätt både i Sverige och EU för att skapa en sådan mobilisering.

Om det pratar Stina Billinger, statssekreterare hos Ibrahim Baylan, Allan...


Sep 11, 2019

Modig politik, innovation på systemnivå och nya affärsmodeller krävs för att vi ska kunna ställa om till ett klimatsmart samhälle. Hur får vi till omställningen? Kan Sverige visa vägen genom att på allvar tackla de utmaningar vi står inför? Lyssna på Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Malin Ljung...


Jun 10, 2019

Hur offentlig sektor fungerar berör oss alla. Fluortanten var en välfärdsinnovation som mötte dåtidens behov. Hur gör vi för att det offentliga ska driva på utvecklingen för att möta människor behov och de samhällsutmaningar vi står inför nu? Lyssna på ett samtal om hur offentlig sektor kan bli mer...