Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


May 3, 2021

Svensk industri är världsledande inom hållbarhet och kan bidra till att lösa den globala klimatutmaningen. Ett exempel är de banbrytande satsningar som nu görs på fossilfri stålproduktion. Men vad krävs för att lyckas med omställningen? Vilken kompetens behövs?

Hör ett samtal mellan Eva Petursson, chef för forskning och innovation på SSAB, Peter Larsson, regeringens samordnare vid större företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten och Ida Langborg, Vinnova.

Vi hör också Fredrik Härén, författare och föreläsare inom global kompetens och kreativitet.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.