Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Oct 23, 2019

Hör hela intervjun med Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan. I avsnitt 7 om missions hörs ett utdrag ur denna intervju.