Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Jan 23, 2020

”Målet med Hybrit är att ersätta kol med vätgas. Då blir vi av med beroendet av kolet och kan lösa grundproblemet.”

Hör ett längre samtal med Martin Pei, styrelseordförande för Hybrit och teknikchef på SSAB, om stål, samhällets viktigaste industriellt framställda material.  Samtidigt är dagens stålproduktion en stor miljöbov. Det vill SSAB råda bot på – genom att skapa stål utan kol. Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.