Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Jan 20, 2020

”Bara fantasin sätter begränsningar för hur framtidens batterier ser ut och används.”

Hör ett längre samtal med Kristina Edström, forskare i oorganisk kemi Uppsala universitet och koordinator för EU-projektet BATTERY 2030+, om nödvändigheten av att satsa på utvecklingen av hållbara, säkra och uppladdningsbara batterier för att nå målet med ett fossilfritt samhälle och hantera de samhällsutmaningar vi står inför. Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.