Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Aug 15, 2022

Vad innebär ny teknologi, digitalisering och andra samhällsförändringar för demokratins utveckling? Hur skapar vi öppna mötesplatser som tar vara på människors engagemang? Hur kan innovation utveckla demokratin?

Lyssna på Carl Heath RISE, Marcin de Kaminski, Civil Rights Defenders och Ylva Strander, Vinnova som spanar om framtidens demokrati.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.