Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Nov 29, 2022

Vilka är framgångsfaktorerna bakom starka regionala innovationsmiljöer som ger investeringar, utveckling och nya jobb? Vad betyder geografin och hur ser förutsättningarna ut i olika delar av landet?  Hur kan regioner specialisera sig på ett smart sätt? Lyssna på ett samtal mellan Anders Olsson, strateg i Region Värmland och Madelen Nilsson Vinnova.
Vi möter också Catarina Berglund, processledare på Automation Region i Västmanland.
Samtalet leds av Daniel Holmberg.