Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Nov 1, 2022

Vill du leva ett friskare och längre liv? Biohacking är konsten att maximera vår potential: kropp, hjärna och prestation. Med hjälp av livsstilsförändringar, piller och teknik. Om 20 år kan det finnas läkemedel som gör dig ung på nytt.

Lyssna på ett samtal mellan Martina Johansson, ingenjör och doktorand inom internmedicinska vetenskaper och Linus Peterson, ingenjör och konsult inom läkemedelsbranschen.

Vi möter också Lars Hammarström och Erik Borälv, Vinnova

Samtalet leds av Liselott Bergman