Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Sep 26, 2022

Ekonomin går mot sämre tider och prognoser pekar mot att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Hur påverkar det innovationsklimatet? Vad händer med den gröna omställningen? Vad kan göras för att möta utmaningarna?

Lyssna på samtal mellan Sylvia Schwaag Serger, professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds Universitet och Göran Marklund, som leder Vinnovas arbete med strategisk omvärldsanalys.

Vi möter också Stina Lantz på SISP och Ignite Sweden.

Samtalet leds av Daniel Holmberg