Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Dec 14, 2021

Covidvaccinen har kunnat tas fram genom att hälsodata samlats in om människor. Vilka andra nyttor finns med att du delar med dig av dina personliga data? Och hur kan data göras tillgänglig för innovation på ett säkert sätt?

Hör ett samtal med Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier och Erik Borälv, Vinnova.

Vi möter också Sara Öhrvall som skrivit boken Ditt framtida jag och Sara Riggare, spetspatient med lång erfarenhet av att dela och använda data.

Samtalet leds av Liselott Bergman