Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Jun 28, 2021

Under pandemin har många företag och andra organisationer snabbt fått ställa om när förutsättningarna förändrats och flera innovationer har drivits fram i krisens spår. Hur kan en kris användas som en möjlighet för att utveckla och skapa nytt?

 Lyssna på ett samtal mellan Beatrice Reichel, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Erik Borälv, Vinnova

Vi hör också om exempel på innovationer som utvecklats under pandemin, bland annat en ny lösning för hemleveranser på landsbygden, ett portabelt kapell för begravningar och omställning av produktion för att möta nya behov. 

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova