Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


May 30, 2021

Civilsamhället och idéburna organisationer har en lång tradition av att utveckla nyskapande lösningar. Mycket som vi idag tar för självklart i välfärden som folktandvård, äldreomsorg och barnavårdscentraler har från början skapats av människor som samlats med en gemensam idé om att förbättra samhället. Hur kan vi bättre ta tillvara civilsamhällets förmåga att bidra till innovationer för social utveckling?

Lyssna på ett samtal mellan Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen, och Sara Hugosson, Vinnova.

Vi möter också Admir Lukacevic, vd och grundare av Idrott utan gränser.

 

Samtalet leds av Daniel Holmberg, Vinnova.