Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation


Mar 20, 2020

Sjukdomar, kriminalitet och psykisk ohälsa innebär stora kostnader, såväl för individen, i form av mänskligt lidande, som för samhället. Alla tjänar på insatser som förebygger problem, men vem ska betala när vinsterna kommer långt senare?

Lyssna på ett samtal om hur samhället kan jobba förebyggande och om nya sätt att mäta uteblivna problem med Ing-Marie Wieselgren, SKR, Rickard Bracken, Suicide Zero och Annica Johansson, Effektfullt.