Preview Mode Links will not work in preview mode

På spaning innovation

Dec 19, 2023

Hur har dagens forskning inom rymd, kvantteknik och syntetisk biologi påverkat våra liv om tio år?  Har vi löst våra stora samhällsutmaningar år 2033?

Lyssna på tre spanare – och experter inom sina områden: Christer Fuglesang, KTH, rymd, Ebba Carbonnier, Quantum Life Science center och Swelife, kvant och...


Nov 20, 2023

Flygets klimatutsläpp ökar globalt och pressen är stor på flygbranschen att ställa om till att bli hållbar. Nya teknologier som eldrift och bränsleceller kan revolutionera flyget i framtiden, men det tar lång tid och utmaningarna är stora. Hur ska ekvationen lösas?

Lyssna på ett samtal mellan...


Oct 10, 2023

Rysslands invasion av Ukraina har fört säkerhet högt upp på agendan. Samtidigt utmanas globaliseringen. Vilka spelregler gäller i ett nytt säkerhetspolitiskt läge? Hur kan innovation bidra till ett säkert samhälle? 

Lyssna på ett samtal mellan Björn Fägersten, forskare vid Utrikespolitiska institutet, Annika...


Sep 12, 2023

Hur kan myndigheter utveckla regler och styrmedel så att de stimulerar i stället för att hindra innovation? Flera av världens mest innovativa länder satsar på en offentlig förvaltning som stimulerar försök och experiment. Hänger Sverige med i utvecklingen?

Lyssna på ett samtal mellan Karin Lönnheden,...


Jun 19, 2023

Det råder AI-yra. Orsaken är att AI ÄR samhällsförändrande. AI kan bli ett multiverktyg som gör oss mer kompetenta och innovativa och hjälper oss att lösa stora utmaningar. Men hur ligger Sverige till? Och vilka färdigheter och kompetenser kommer att efterfrågas i AI-samhället?
Lyssna på ett samtal mellan...